CTCP Tập Đoàn Danh Khôi (HNX: NRC)

Danh Khoi Group JSC

15,400

100 (+0.65%)
15/01/2021 15:07

Mở cửa15,300

Cao nhất15,900

Thấp nhất15,300

KLGD273,341

Vốn hóa465

Dư mua45,259

Dư bán56,059

Cao 52T 19,500

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T113,978

NN mua-

% NN sở hữu23.08

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,667

P/E3.28

F P/E2.11

BVPS14,168

P/B1.09

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập Đoàn Danh Khôi