Square One

Square One

Quy hoạch Dân Dụng
Vị Trí Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Bình Dương
Quy Mô 4.413m2
Hoàn thành Đang Cập Nhật
Tổng sản phẩm 550 sản phẩm
Tổng mức đầu tư 886 tỷ đồng
Quy hoạch Dân Dụng
Vị Trí Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Bình Dương
Hoàn thành Đang Cập Nhật
Tổng sản phẩm 550 sản phẩm
Quy Mô 4.413m2
Tổng mức đầu tư 886 tỷ đồng

Tiện ích: Công viên nước, Trung tâm thương mại, chợ, trường học, trung tâm y tế

(*) Chúng tôi đặc biệt cẩn trọng trong việc chuẩn bị nội dung trên website này. Các thông tin/hình ảnh/bản vẽ chỉ thể hiện thông số kỹ thuật, tính thẩm mỹ và sự sáng tạo tại thời điểm được đăng tải và mang tính chất tham khảo, không đại diện chính xác cho điều kiện xây dựng thực tế và không mang tính đại diện hay là một phần của hợp đồng.